ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Zomerverhuur

Zomer! Fissa! Bergen! Alpineren! Sneeuw!

Jij wilt spullen huren! Van de ASAC! Voor gratisssss! Dat kan!!

Leuk dat je spullen gaat huren.  Je kan het materiaal komen halen op Donderdag 27 juni, tussen 17:00 en 18:00 als je een NSAC cursist bent. Ben je geen cursist? Dan op Dinsdag 2 juli van 17:00 tot 18:00 Verhinderd? Stuur iemand anders. Ik kan vanwege de grote groep mensen niet aparte afspraken maken.

Inleveren voor Maandag 2 September

Op de dag zelf zal een inleveruur zijn in het hok, van 17:00 tot 18:00. Ook kan je je spullen voor 2 september in de ASAC-kist inleveren. Iedereen die zijn spullen niet op tijd inlevert en niks van zich laat horen krijgt een boete en komt op de zwarte lijst voor de volgende zomer. DE ASACWEEK is niet een moment om materiaal in te leveren of op te halen. 

Verantwoordelijk voor je eigen materiaal

De persoon die het formulier invult is verantwoordelijk voor het materiaal. Je kan best materiaal aan elkaar onderling uitlenen, maar boetes en boze mailtjes gaan naar de oorspronkelijke huurder. Zorg dat je dit goed communiceert als je je materiaal verder doorleent. Bij het invullen van het formulier ben je akkoord gegaan met het materiaalreglement, zoals te lezen op asac.nl/materiaal-huren

De formulieren

De formulieren zet ik open op woensdag 12 juni om 12:00. Ze blijven een week open tot woensdag 19 juni om 12:00. In principe is het wie  het eerst komt, wie het eerst maalt. In moeilijke gevallen zal ik mijn eigen inzicht gebruiken. NSAC cursisten hebben in principe voorrang op alpien materiaal. Als alle formulieren ingevuld zijn ga ik puzzelen om te kijken of alles past. Als er iets niet lukt, krijg je een mailtje, anders kan je ervan uitgaan dat het goedkomt.

 

Formulier voor NSAC Cursisten

Formulier voor normale mensen