ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » 4-8 mei – Herr Schlimbach Invasie-weekend

Invasionsstatusbericht

Angriffsziel: Großbritannien
Status: nog nicht angefangen
Beste ASAC-commandocentrum, hierbij het statusrapport betreffende de invasieplannen van sector “Engeland”.
4 Mei aanstaanden vertrekken een nog onbekend aantal aanvalsgroepen vanuit basis “Science Park” richting sector “Frankrijk” om vanuit daar de aanval te lanceren; zie bijgevoegde kaart.

Enkele maanden geleden al heeft jullie WeCo alvast het land verkend en de eerste voorbereidingen getroffen. Een aantal dagen eerder zal een klein bataljon in het geheim de overtocht al wagen om het belangrijkste einddoel “Dorset” te verkennen. Om een verdere invasie van te faciliteren zijn wij nog op zoek naar nieuwe manschappen:

  1. Onervaren Rots-Infanteristen (OZK), die wij kunnen opleiden om een zelfstandig ervaren rotsklimmer te worden.
  2. Ervaren Rots-Infanteristen (ZK), die zelfstandig een deel van de rotsen in Engeland veilig kunnen stellen.
  3. Leden logistiek met beschikken tot mobiele ASAC-voertuigen, om iedereen veilig aan de overkant te krijgen.

Heb je interesse? Geef je dan zo snel mogelijk op! Op 8 mei zullen we ons waarschijnlijk terugtrekken met een fantastische buit aan klimervaring. Tot zover de berichtgeving.

Met dank aan Feldwebel Robert-Jan Schlimbach, zie ook het bijbehorende convo-stuk  (pagina 38).

Deadline: 17 april 23:59
Vertrek: 4 mei 14:00 (onder voorbehoud)
Terugkomst: 8 mei 23:00 (ongeveer)
Subscribe: Gesloten
Location: Dorset
Verwacht aantal deelnemers: 4-16
Price: €110,- (ZK), €138 (OZK)

Dit gebied is geschikt om je OVS handtekening te halen. – You can train to get your OVS signature this weekend.

Je bent in dit gebied zelfstandig als je OVS hebt. – With OVS, you are an independent climber here.

Vanwege de verhoogde benzinekosten zal er €5,- extra brandstoftoeslag in rekening worden gebracht.

Log in om te kunnen zien wie mee gaat op dit weekend

 

 

 

 

 

Invasion Status Message Angriffssoul: Grossbritannien Status: not yet angefangen Dear ASAC Command Center, Hereby the status report regarding the invasion plans of sector “England”. On May 4, an as yet unknown number of attack groups will depart from base “Science Park” towards sector “France” to launch the attack from there; see attached map.

A few months ago, your WeCo already explored the country and made the first preparations. A few days earlier, a small battalion will secretly make the crossing to explore the main destination “Dorset”. To facilitate a further invasion, we are still looking for new men:

Inexperienced Rock Infantrymen (OZK), whom we can train to become an independent experienced rock climber.
Experienced Rock Infantrymen (ZK), who can independently secure part of the rocks in England.
Members logistics with access to mobile ASAC vehicles, to get everyone safely across.

Are you interested? Then sign up as soon as possible! On May 8 we will probably retire with a fantastic booty of climbing experience. So much for the news. Thanks to Feldwebel Robert-Jan Schlimbach, see also the accompanying convo piece (page 38).