ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Inschrijfmomenten Retro — Registration moments Retro

English follows Dutch

De data en locaties voor de inschrijfmomenten voor nieuwe leden zijn bekend!

Kom naar Ă©Ă©n van de inschrijfborrels om een inschrijfformulier in te vullen, al je vragen te stellen, en een eerste impressie te krijgen van de ASAC-sfeer! Als je vervolgens ingeloot wordt verwachten we je op de verplichte informatieavond van maandag 11 april. Daarna begint de Retro en zullen er twee maanden lang leuke activiteiten zijn.

De borrels zijn op:

  • Woensdag 6 april van 20.00- 23.00 in EetcafĂ© Oerknal (Science Park 306. We zitten in het afgesloten deel van de Oerknal, de Komeet)
  • Vrijdag 8 april van 20.00-23.00 in Klimmuur Centraal (Dijksgracht 2)

De verplichte infoavond is op maandag 11 april van 19.00-23.00 in de Komeet in Eetcafé Oerknal (Science Park 306)

LET OP:

Je kan alleen lid worden als je al indoor toprope vaardigheden hebt. Neem als je een pasje of ander soort bewijs hebt deze mee naar de inschrijfavond. Als je deze niet hebt zal je een zekercheck moeten doen. Het kan handig zijn hiervoor een gordel en klimschoentjes mee te nemen!


The dates and locations of the registration drinks are known!

Come to one of the registration drinks to fill out an application form, ask all your questions, and get a first impression of the ASAC atmosphere! If you are subsequently chosen, we expect to see you at the mandatory information evening on Monday, April 11. After that, the Retro starts and there will be two months of fun activities.

The drinks are held at:

  • Wednesday, April 6 from 20.00 till 23.00 at EetcafĂ© Oerknal (Science Park 306. We will be sitting in the enclosed part of the Oerknal, the Komeet.)
  • Friday, April 8 from 20.00 till 23.00 at Klimmuur Centraal (Dijksgracht 2)

The mandatory information evening will be held on Monday, April 11 from 19.00-23.00 at the Komeet at Eetcafé Oerknal (Science Park 306)

PLEASE NOTE:

You can only become a member if you already have indoor toprope skills. If you have a pass or other type of proof, bring it with you to the registration evening. If you don’t have this you will have to do a belay check. It can be useful to bring climbing shoes!