ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Instructeur

Opleiding tot instructeur

Vind je klimmen het mooiste wat er is? Breng je, je weekenden het liefste door in de rotsen en wil je dit enthousiasme graag delen met anderen? Dan is het misschien een goed idee om instructeur te worden voor de ASAC.

De opleiding staat in principe open voor iedereen die actief is bij de ASAC (of dat wil worden) en de OVM status heeft gehaald.

We proberen elk jaar een opleidingsweekend te organiseren (in de periode november – februari) . Dit opleidingsweekend is de start van je opleiding tot SKB-OV. Tijdens je opleiding loop je stage tijdens weekenden en cursusavonden. Je opleiding sluit je af met een examen in de rots.

We hebben ook een stappenplan gemaakt, die kun je opvragen bij de OC

Update najaar 2023:

Binnenkort kunnen er hopelijk weer een paar nieuwe mensen in opleiding tot ASAC-instructeur! Heb jij inmiddels al zoveel geleerd van ASAC instructeurs over klimmen en veiligheid, en wil je wat terug doen voor de vereniging? Is lesgeven je op het lichaam geschreven (of lijkt het leuk om je lesgeefskills te verbeteren)? Heb je de OVM cursus gedaan of op een andere manier veel buitenklimervaring opgedaan? Wie weet past het dan wel bij jou om ASAC instructeur te worden! 

Het traject om instructeur te worden start met een ‘opleidingsweekend’ in de (waarschijnlijk Belgische) rotsen. Hier ga je oefenen met lesjes geven en laat je je eigen touwvaardigheid zien. Naar aanleiding van dit weekend krijg je feedback en ga je samen met een persoonlijke begeleider een plan maken hoe jouw opleidingstraject eruit ziet. Je kan er zelf voor kiezen of je in je opleiding meer een singlepitch of multipitch instructeur zou willen worden. Ga er vanuit dat je voor SKI-SP minimaal drie ASAC weekenden stage loopt én binnen een aantal keer helpt met bijvoorbeeld een OVS oefendag of de IT cursus. Voor de SKB opleiding help je een aantal keer mee bij de OVM cursus en ga je ook minimaal twee weekenden mee de rotsen in. Het opleidingstraject is erg persoonlijk: de ene persoon moet meer oefenen met didactische vaardigheden en de andere heeft meer baat bij zelf heel veel klimmen en efficiënter worden met touwtechnieken. Vandaar ook dat er geen vast opleidingstraject is. Dit wordt voor iedereen individueel afgestemd. 

Na je stagemomenten bepaal je samen met je persoonlijke begeleider en de leercoach (het hoofd van het ASAC opleidingsinstituut) of je klaar bent om op examen te gaan. Je maakt een portfolio waarin je vertelt over de ervaring die je hebt opgedaan en wat je hebt geleerd, en laat daarnaast in de praktijk zien dat je geschikt bent als instructeur tijdens een praktijkexamen in de rots. 

Lijkt het je wat om instructeur te worden? Laat je interesse weten door het instructeursinteresseformulier in te vullen. Het formulier kun je hier vinden en delen door te mailen naar leercoach@asac.nl

Na het opleidingsweekend kijken we samen of het instructeursschap inderdaad bij jou past en of je klaar bent om in opleiding te gaan. 

Het is zeer wenselijk (aardig verplicht) om deel te nemen aan het opleidingsweekend. Het opleidingsweekend vindt dit jaar plaats op 16-17 december. De precieze details over het opleidingsweekend zullen later worden gedeeld. Schrijf je het liefst zo snel mogelijk in, maar uiterlijk op 20 november!

Ingangseisen

  • OVM status behaald
  • Minimaal 5b onsight soepel voorklimmen in de rots
  • Bereid om tijd vrij te maken voor de opleiding en je daarna actief in te zetten als instructeur

Heb je interesse of vragen? Mail dan naar de opleidingscommissie!

Opleidingstraject

Instructeurs komen er in verschillende soorten die hun eigen bevoegdheden hebben, hieronder een korte beschrijving.

SKB-OV (sportklimbegeleider outdoor voorklimmen)

Als je SKB bent mag je met onzelfstandige klimmers van de ASAC op pad tijdens de weekenden en kun je helpen tijdens de cursussen. Je begeleidt hierbij een klein groepje klimmers.

Tijdens een cursus of weekend is er altijd een SKI aanwezig die de verantwoordelijkheid heeft over het weekend of de cursus.

SKI-OV (sportkliminstructeur outdoor voorklimmen)

Als sportkliminstructeur begeleid je niet alleen een klein groepje tijdens een weekend, maar ben je verantwoordelijk voor de instructie tijdens de weekenden en de cursussen. Je leidt de cursus en stuurt je mede-instructeurs aan. Je kan als SKB-OV doorstromen naar het SKI-OV traject, of je kan meteen starten met de SKI-OV singlepitch opleiding.

Aantekeningen:

  • Multipitch: met een multipitch aantekening kan je weekenden leiden in multipitch gebieden
  • Trad: als SKI kun je ook een aantekening trad behalen. Daarmee mag je ook lesgeven in gebieden die niet of slecht behaakt zijn. Je leert dan de klimmers met het plaatsen van mobiele zekeringen (cams, nuts, etc.)

PB (praktijkbegeleider)

Als praktijkbegeleider leidt je instructeurs (SKB/SKI) op tot instructeur. Tijdens weekenden en cursussen kijk je met instructeurs in opleiding mee en geeft hen feedback. Als je SKI bent kun je in opleiding gaan tot PB.

LC (leercoach)

De leercoach is de ‘eindbaas’ van de opleidingen. Deze houdt het grote plaatje in de gaten van alle instructeurs in opleiding. Verloopt het opleidingstraject goed en vlot, wie is er klaar voor het examen en begeleidt de PB’s. Je kan LC worden als je de opleiding PB hebt gevolgd.

BE (beoordelaar)

Een beoordelaar neemt het examen af voor een SKB of SKI. Een beoordelaar mag niet binnen zijn eigen SAC instructeurs beoordelen, maar er vindt meestal een uitruil plaats tussen beoordelaars van andere SAC’s en kandidaten. Je kan BE worden als je de opleiding PB hebt gevolgd.