ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Uitschrijven

Lidmaatschap opzeggen

We hopen dat je hebt genoten van je tijd bij de ASAC!

Je ASAC lidmaatschap opzeggen kan door te mailen naar:

uitschrijven@asac.nl

Let op: je ASAC-lidmaatschap is een doorlopend lidmaatschap. Dit betekent dat het jaarlijks automatisch vernieuwd wordt, tenzij je je voor 1 september uitschrijft. Meestal wordt in oktober contributie voor het komende boekjaar geïnd.

Met vragen of opmerkingen omtrent uitschrijven kun je mailen naar de secretaris:

secretaris@asac.nl

_____________________________________________________________________________

Terminate Membership

We hope you enjoyed your time with the ASAC!

You can terminate your membership by sending an email to:

uitschrijven@asac.nl

Important note: your ASAC membership is a continuous membership. This means that it automatically renews every year, unless you sign yourself out before the 1st of September. In October, we usually withdraw the contribution for the coming academic year.

If you have any questions or remarks regarding signing out, you can email our Secretary:

secretaris@asac.nl