ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Inschrijfmomenten nieuwe leden! / registration evenings new members!

English follows Dutch

De data en locaties voor de inschrijfmomenten voor nieuwe leden zijn bekend!

Kom naar één van de inschrijfborrels om een inschrijfformulier in te vullen, al je vragen te stellen, en een eerste impressie te krijgen van de ASAC-sfeer! Als je vervolgens ingeloot wordt verwachten we je op de verplichte informatieavond van maandag 18 september. Daarna begint de Retro en zullen er twee maanden lang leuke activiteiten zijn.

De borrels zijn op:

  • Woensdag 13 september van 19.00-22.00 in de Komeet in Eetcafé Oerknal (Science Park 306)
  • Vrijdag 15 september van 19.00-22.00 in Klimmuur Centraal (Dijksgracht, 2)

De verplichte infoavond is op maandag 18 september van 19.00-23.00.

LET OP:

Als je een Indoor Toprope cursus hebt gevolgt, moet je dit aan kunnen tonen. Neem als je een pasje of ander soort bewijs hebt deze mee naar de inschrijfavond. Als je deze niet hebt zal je een zekercheck moeten doen. Het kan handig zijn hiervoor een gordel en klimschoentjes mee te nemen! Heb je nog geen Toprope cursus gevolgt, dan kan je je aanmelden voor de ASAC-cursus speciaal voor nieuwe leden.


The dates and locations of the registration drinks are known!

Come to one of the registration drinks to fill out an application form, ask all your questions, and get a first impression of the ASAC atmosphere! If you are subsequently chosen, we expect to see you at the mandatory information evening on Monday, September 18. After that, the Retro starts and there will be two months of fun activities.

The drinks are held at:

  • Wednesday, September 13 from 19.00 till 22.00 the Komeet at Eetcafé Oerknal (Science Park, 306)
  • Friday, September 15 from 19.00 til 22.00 at Klimmuur Centraal (Dijksgracht, 2)

The mandatory information evening will be held on Monday, September 18 from 19.00-23.00 at the Komeet at Eetcafé Oerknal (Science Park 306)

PLEASE NOTE:

If you have followed an Indoor Toprope course, you will need to show some type of proof. If you have a pass or other type of proof, bring it with you to the registration evening. If you don’t have this you will have to do a belay check. It can be useful to bring climbing shoes! If you don’t have a Toprope license yet, you can subscribe to the ASAC course, especially for new members.