ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Inschrijfmomenten nieuwe leden!/ Registrationmoments new members!

English follows Dutch

De data en locaties voor de inschrijfmomenten voor nieuwe leden zijn bekend!

Kom naar één van de inschrijfborrels om een inschrijfformulier in te vullen, al je vragen te stellen, en een eerste impressie te krijgen van de ASAC-sfeer! Als je vervolgens ingeloot wordt verwachten we je op de verplichte informatieavond van maandag 13 februari. Daarna begint de Retro en zullen er twee maanden lang leuke activiteiten zijn.

De borrels zijn op:

  • Woensdag 8 februari van 19.00- 22.00 in de Komeet in Eetcafé Oerknal (Science Park 306)
  • Vrijdag 10 februari van 19.00-21.30 in Klimmuur Centraal (Dijksgracht 2)

De verplichte infoavond is op maandag 13 februari van 19.00-23.00 in de Komeet in Eetcafé Oerknal (Science Park 306)

LET OP:

Je kan in februari alleen lid worden als je al een Indoor Toprope certificaat hebt. Neem als je een pasje of ander soort bewijs hebt deze mee naar de inschrijfavond. Als je deze niet hebt zal je een zekercheck moeten doen. Het kan handig zijn hiervoor een gordel en klimschoentjes mee te nemen!


The dates and locations of the registration drinks are known!

Come to one of the registration drinks to fill out an application form, ask all your questions, and get a first impression of the ASAC atmosphere! If you are subsequently chosen, we expect to see you at the mandatory information evening on Monday, February 13. After that, the Retro starts and there will be two months of fun activities.

The drinks are held at:

  • Wednesday, February 8 from 19.00 till 22.00 in de Komeet in Eetcafé Oerknal (Science Park 306)
  • Friday, February 10 from 19.00 till 21.30 in Klimmuur Centraal (Dijksgracht 2) 

The mandatory information evening will be held on Monday, February 13 from 19.00-23.00 at the Komeet at Eetcafé Oerknal (Science Park 306)

PLEASE NOTE:

You can only become a member in February if you already have an Indoor Toprope license. If you have a pass or other type of proof, bring it with you to the registration evening. If you don’t have this you will have to do a belay check. It can be useful to bring climbing shoes!