ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Naaktkalender

Naaktkalender

De Naaktkalender van het 95 lustrum is aangekondigd! Wij van de fotocie hebben ontzettend veel zin om dit kunstwerkje met jullie te maken. Dit staat jullie te wachten:

Dit is een voorbeeld opgave de uiteindelijke kalender komt er niet zo uit te zien.

– Een kalender zonder week dagen. Zodat je hem elk jaar weer kan gebruiken. Meer een verjaardags naakt kalender.

– Een voor een achterkant vol met inzendingen. Iedereen die een foto instuurt komt erop! 

– Een kalender met elke maand 1 super toffe foto (er zijn dus maar main 12 Spots)

– Een kalender met alle verjaardagen van alle SACs erop, Je vergeet nooit geen dies meer. 

Hoe werkt het? 

  1. Bedenk een vette pose / concept / move wat je kan gaan doen ( je kan bijvoorbeeld aan een bepaalde maand denken waar je pose en achtergrond perfect voor zijn) 
  2. Regel een fotograaf. Een selfie kan je opsturen maar het is fijn om een fotograaf te hebben zodat je alles in beeld kan krijgen wat je wil 😉 
  3. Regel een goede camera. Foto’s met een telefoon kunnen ook opgestuurd worden. Tegenwoordig zijn dure telefoons bijna even goed als een spiegelreflex maar slechte foto’s zijn niet zo mooi als je ze groot maakt. Dus let op de kwaliteit.  (Mocht je goede camera hebben dan kan je altijd contact opnemen met de fotocie om te vragen of ze hun camera beschikbaar stellen, met een beetje geluk komen ze ook nog de foto voor je maken) 
  4. Tijd voor actie. Trek je broek maar uit en maak die foto. Elke foto komt uiteindelijk op de kalender, dus wees zeker van je zaak. Naaktheid mag je zo interpreteren als je zelf wilt. Wij zijn overal blij mee. Een foto die Klim Gerelateerd is, is niet een must maar vinden wij wel leuk. 
  5. Opsturen die handel!  Foto’s kunnen verstuurd worden naar fotocie@asac.nl Stuur je een foto op dan geef je automatische toestemming dat wij deze voor de kalender mogen gebruiken. Bedenk je je toch neem dan contact op, dan regelen wij dat hij niet in verkeerde handen valt. 

Tot wanneer kan ik foto’s insturen? 

Je hebt tot 23 februari om de foto op te sturen. Maar weest niet die ASACer die het tot het laatste uitstelt en dan vergeet er eentje te maken. Dit is een once in your lifetime opportunity waar je nog jaren lol aan gaat beleven dus ga er lekker mee aan de slag. Weekende en Asac events zijn een goed moment om een foto te maken. Spreek van te voren af met een fotocier en wij zullen zorgen dat er geweldige foto’s zullen komen. 

Waar is de kalender te koop? 

De kalender zal tijdens het lustrum verkocht worden (van 23 maart tot 23 april). Rond 13 maart zal er een formulier komen om de agenda’s te pre orderen. De prijs van de agenda zal rond die tijd ook bekend gemaakt worden. De kalender is te koop voor iedereen. 

Met sexy groeten,

De FotoCie

Now the engels version

The Nude Calendar of the 95th anniversary announced! We from the photocie are really looking forward to create this piece of art with you. This awaits you:

  • A calendar without week days. So you can use it every year. More a birthday naked calendar.
  • One at a time full of entries on the back. Everyone who submits a photo will be on it!
  • A calendar with every month 1 super cool photo (so there are only main 12 Spots).
  • A calendar with all the birthdays of all SACs on it, You never forget any of them.

How does it work?
Think of a bold pose / concept / move what you can do (for example, you can think of a certain month for which your pose and background are perfect).
Get a photographer. You can send a selfie but it’s nice to have a photographer so you can get everything you want 😉
Get a good camera. Photos with a phone can also be sent. Nowadays expensive phones are almost as good as an SLR but bad pictures are not as nice when you make them big. So pay attention to the quality. (If you have a good camera you can always contact the photocie to ask if they have their camera available, with a little luck they will come and take the picture for you).
Time for action. Take off your pants and take that picture. Each photo will eventually appear on the calendar, so be sure to take it. You can interpret nudity as you like. We are happy with everything. A photo that is Climb related is not a must but we like it.
Send that trade! Photo’s can be sent to fotocie@asac.nl If you send us a photo you automatically give us permission to use it for the calendar. If you do contact us, we will make sure it doesn’t fall into the wrong hands.
Until when can I send photos?

You have until the 23rd of February to send the photo. But don’t be that ASACer who postpones it to the last and then forgets to take one. This is a once in your lifetime opportunity where you will have fun for years to come so get started. Weekend and Asac events are a good time to take a picture. Talk to a photojournalist in advance and we will make sure there will be great photos.

Where is the calendar for sale?

The calendar will be sold during the lustrum (from 23 March to 23 April). Around March 13th there will be a form to preorder the calendars. The price of the calendar will also be announced around that time. The calendar is for sale for everyone.

With sexy greetings,

The FOTOCie
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)