ASAC

Amsterdamse Studenten Alpen Club » Retro februari verplaatst naar april!

In verband met de huidige Corona maatregelen wordt de Retro periode van februari 2022 verplaats naar April. Hopelijk kan er dan weer meer en kan de introductieperiode in z’n normale vorm doorgaan. Info over de data van de inschrijfmomenten wordt tijdig bekend gemaakt!

Due to the current Corona measures, the Retro period of February 2022 will be rescheduled to April. Hopefully, there are more possibilities then for organizing the introduction period in its normal form. Info about the dates of the registration moments will be announced!